B Változások 2017

 

“B” Változások 2017
„B” kategóriás forgalmi vizsga feladatok

A forgalmi vezetés vizsga időtartama 60 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban járművet vezetnie 50 percen keresztül.

A forgalmi vezetés vizsga során a vizsgázónak

- a vizsga elején el kell végeznie a jogszabályban kötelezően előírt, a járművön végre-hajtandó ellenőrzéseket, napi első elindulás előtti teendőket (Elindulás előtti teendők),

- a vizsgabiztos által a Minősítő lapon előzetesen kijelölt vizsgaútvonalon elindulva a szakoktató tájékoztatása, útirány meghatározása alapján a forgalmi szabályok betartása mellett önállóan kell a közúti forgalomban járművet vezetnie 50 percen keresztül (Forgalmi vezetés a közúti forgalomban) melynek során

a teljes vizsgaidő alatt a jelen vizsgakövetelményekben meghatározott 9 manőverezési feladat (M1-M9) közül a vizsgabiztos által a Minősítő lapon előzetesen kijelölt 4 feladatot sikeresen végre kell hajtania (Manőverezési feladatok):

- egyet az előremenetben történő a 90º-os parkolási manőverek feladatai közül (M1-M2),

- egyet az hátramenetben történő a 90º-os parkolási manőverek feladatai közül (M3-M4),

- egyet a párhuzamos parkolási manőverek feladatai közül (M5-M6),

- egyet a megfordulási manőverek feladatai közül (M7-M9).

A vizsgabiztos a vizsgázó teljesítményének értékelését és minősítését a Minősítő lapon végzi. A vizsgabiztos hibavonallal jelöli az azonnali sikertelenséget nem okozó hibásan végrehajtott manővereket. A vizsgabiztos a vizsga eredményeként „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” minősítést ad.


Manőverezési feladatok

M1 – Beállás várakozóhelyre jobbra előre 90º-os szögben, majd visszatolatás a szem-közti sávba
valtozasok-M1-300x225

Követelmény

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a feladat végrehajtása után a jármű kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően (a vonalra nem ráállva) helyezkedjen el. A vizsgázó a személygépkocsival a manővernek megfelelően, szabályosan elhelyezkedve, jobbra kanyarodási szándékát jelezve, a meg-felelő körültekintéssel előremenetben finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva (a személygépkocsi helyzetétől függő iránymódosításokkal) álljon be a várakozó járművek közé. Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a személygépkocsit, majd hátramenetben balra haladva álljon ki úgy – a kiállási iránynak megfelelő irányjelzést alkalmazva-, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezzen meg. A vizsgázónak a manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelő irányjelzést kell adnia.

Hibavonalat kell adni, ha

- a parkolás után 40 cm-nél kisebb az oldaltávolság a mellette parkoló járműtől,

- a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a parkolóhely tengelyétől,

- másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (ebben az esetben kettő hibavonalat kell adni).

M2 – Beállás várakozóhelyre balra előre 90º-os szögben, majd visszatolatás a szem-közti sávba
valtozasok-M2-300x225

Követelmény

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a feladat végrehajtása után a jármű kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően (a vonalra nem ráállva) helyezkedjen el. A vizsgázó a személygépkocsival a manővernek megfelelően, szabályosan elhelyezkedve, balra kanyarodási szándékát jelezve, a megfelelő körültekintéssel előremenetben finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva (a személygépkocsi helyzetétől függő iránymódosításokkal) álljon be a várakozó járművek közé. Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a személygépkocsit, majd hátramenetben jobbra haladva álljon ki úgy – a kiállási iránynak megfelelő irányjelzést alkalmazva -, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezzen. A vizsgázónak a manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelő irányjelzést kell adnia.

Hibavonalat kell adni, ha

- a parkolás után 40 cm-nél kisebb az oldaltávolság a mellette parkoló járműtől,

- a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a parkolóhely tengelyétől,

- másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (ebben az esetben kettő hibavonalat kell adni).

M3 – Beállás várakozóhelyre jobbra hátra 90º-os szögben
valtozasok-M3-300x225

Követelmény

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a feladat végrehajtása után a jármű kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően (a vonalra nem ráállva) helyezkedjen el. A vizsgázó a személygépkocsival a manővernek megfelelően, szabályosan elhelyezkedve, jobbra kanyarodási szándékát jelezve, a meg-felelő körültekintés után induljon el hátramenetben finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva (a személygépkocsi helyzetétől függő iránymódosításokkal) álljon be a várakozó járművek közé. Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a személygépkocsit, majd előremenetben balra haladva álljon ki úgy – a kiállási iránynak megfelelő irányjelzést alkalmazva-, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezzen meg. A vizsgázónak a manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelő irányjelzést kell adnia.

Hibavonalat kell adni, ha

- a parkolás után 40 cm-nél kisebb az oldaltávolság a mellette parkoló járműtől,

- a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a parkolóhely tengelyétől,

- másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (ebben az esetben kettő hibavonalat kell adni).

M4 – Beállás várakozóhelyre balra hátra 90º-os szögben
valtozasok-M4-300x225

Követelmény

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a feladat végrehajtása után a jármű kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően (a vonalra nem ráállva) helyezkedjen el. A vizsgázó a személygépkocsival a manővernek megfelelően, szabályosan elhelyezkedve, balra kanyarodási szándékát jelezve, a megfelelő körültekintés után induljon el hátramenetben finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva (a személygépkocsi helyzetétől függő iránymódosításokkal) álljon be a várakozó járművek közé. Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a személygépkocsit, majd előremenetben jobbra haladva álljon ki úgy – a kiállási iránynak megfelelő irányjelzést alkalmazva-, hogy az eredeti iránnyal szemközti sávba érkezzen meg. A vizsgázónak a manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelő irányjelzést kell adnia.

Hibavonalat kell adni, ha

- a parkolás után 40 cm-nél kisebb az oldaltávolság a mellette parkoló járműtől,

- a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a parkolóhely tengelyétől,

- másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (ebben az esetben kettő hibavonalat kell adni).

M5 – Parkolás úttal párhuzamosan előremenetben
valtozasok-M5-300x225

Követelmény

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végrehajtani úgy, hogy a feladat végrehajtása után a jármű kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően helyezkedjen el. A várakozó járművek között a távolság kb. 12-15 méter legyen. A helyes várakozási pozíció eléréséhez szükséges esetén tolatással korrigálja a járművet. Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a személygépkocsit, majd előremenetben kiállva – a megfelelő irányjelzés alkalmazásával – haladjon tovább. A vizsgázónak a manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelő irányjelzést kell adnia.

Hibavonalat kell adni, ha

- a parkolás után 30 cm-nél nagyobb az oldaltávolság a járdaszegélytől,

- a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a járdaszegély vonalától,

- másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (ebben az esetben kettő hibavonalat kell adni).

M6 – Parkolás úttal párhuzamosan hátramenetben
valtozasok-M6-300x225

Követelmény

A feladatot két várakozó jármű közé történő parkolással kell végre-hajtani úgy, hogy a feladat végrehajtása után a jármű kijelölt várakozó helyen az előírásoknak megfelelően (a vonalra nem ráállva) helyezkedjen el. A várakozó járművek között a távolság ne legyen több 7 méternél. Beálláskor, korrigáláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint előre és oldalra pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. Rögzítse kézifékkel a személygépkocsit, majd előremenetben kiállva – a megfelelő irány-jelzés alkalmazásával – haladjon tovább. A vizsgázónak a manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelő irányjelzést kell adnia.

Hibavonalat kell adni, ha

- a parkolás után 30 cm-nél nagyobb az oldaltávolság a járdaszegélytől,

- a jármű hossztengelye nagymértékben eltér a járdaszegély vonalától,

- másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (ebben az esetben kettő hibavonalat kell adni).

M7 – Megfordulás hátramenet közbeiktatásával („Y” megfordulás)
valtozasok-M7-300x225

Követelmény

A feladat végrehajtásának helyét úgy kell megválasztani, hogy mindkét oldalon megfelelő hosszúságú járdaszegély legyen, és a vizsgázó egy-szeri hátramenettel megfordulhasson. A vizsgázó a személygépkocsival a menetirány szerinti jobb oldalon elindulási szándékának jelzése és körültekintés után induljon el, finom sebességtartással kormányozzon a bal oldali szegély felé, majd induljon el hátramenetben jobbra kormányozva a másik járdaszegély felé addig, ahonnan a megállás után előre indulva, balra kormányozva, a megfordulást be tudja fejezni. Megforduláskor a személygépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint oldalra és előre pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. A vizsgázónak a manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelő irányjelzést kell adnia.

Hibavonalat kell adni, ha

- másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (ebben az esetben kettő hibavonalat kell adni).

M8 – Megfordulás egy ívben („U” megfordulás)
valtozasok-M8-300x225

Követelmény

A feladatot olyan helyen kell végrehajtani, ahol az úttest kellően széles az egy ívben történő megforduláshoz. A vizsgázó a személygépkocsival a menetirány szerinti jobb oldalon megfelelően és szabályosan elhelyezkedve jelezze megfordulási szándékát, körültekintés után induljon el, finom sebességtartással egyenletes kormányzással forduljon meg egy ívben tolatás, illetve megállás nélkül. Megforduláskor a személy-gépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint oldalra és előre pillantásokkal ellenőrizze a manőver helyességét. A vizsgázónak a manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelő irányjelzést kell adnia.

Hibavonalat kell adni, ha

- másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (ebben az esetben kettő hibavonalat kell adni).

M9 – Megfordulás saroktolatással
valtozasok-M9-300x225

Követelmény

A feladat végrehajtásánál olyan helyen kell a megforduláshoz visszatolatni, ahol az úttest szélén járdaszegély vagy egyéb szegély van. A feladat végrehajtható útkereszteződésben, kapubejáróban történő visszatolatással is. A vizsgázó a meghatározott szélességű úttest (útszakasz) menetirány szerinti jobb oldalán tetszőlegesen választott helyről, jobbra kanyarodási szándékát jelezve, körültekintés után induljon el hátramenetben a személygépkocsival. A szükséges iránymódosításokkal haladjon hátramenetben a járdaszegély vonalvezetését követve (útkereszteződésbe történő visszatolatás esetén a betorkolló út menetirány szerinti jobb oldalán maradjon). A betolatást követően balra – a megfelelő forgalmi sávba- kanyarodva haladjon tovább. A vizsgázónak a manőver végrehajtása alatt mindig a jármű mozgásának megfelelő irányjelzést kell adnia.

Hibavonalat kell adni, ha

- másodszori javítással sem sikerült a feladatot végrehajtani (ebben az esetben kettő hibavonalat kell adni).

Forgalmi vezetés a közúti forgalomban

Elindulás, gyorsítás

Követelmény

- Csatolja be a biztonsági övet, és a járművel egyenletesen, a szükséges jelzőberendezéseket, kezelőszerveket az előírásoknak megfelelően használva, körültekintően induljon el.

- Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből valamint a holttér ellenőrzésével győződjön meg az elindulás veszélytelenségéről.

- A járdaszegély (úttest széle) mellől kezdett elinduláskor az úttesten haladó járművek számára elsőbbséget kell biztosítani.

- Az úttestre várakozóhelyről, kapukijáróból kihajtáskor az úttesten hala-dó járműveken kívül a gyalogosoknak (kerékpárúton haladóknak) is elsőbbséget kell adni, valamint irányjelzést kell adnia a forgalomba való bekapcsolódás irányának megfelelően.

- Kézifékkel rögzített járművel való elinduláskor a kéziféket úgy kell kiengedni, hogy a jármű hátragurulása az 50 cm-t ne haladja meg.

Hibavonalat kell adni, ha a vizsgázó

- a biztonsági övet nem csatolta be,

- a pedálokat, a kormányt és a kéziféket nem összehangoltan kezeli,

- a járművel nem egyenletesen gyorsítva indul el,

- nem a forgalmi helyzetnek megfelelően (lassan, vagy „erőszakosan”) indul el a járművel,

- a világítást szükség esetén nem kapcsolja be.

 

Ügyfélkapu

VSM

On-Line jelentkezés

FokiSuli autósiskola Siófok

FokiSuli autósiskola Siófok

Autósiskola címe

Siófok, Széchenyi utca 19.                                                                                                                           

Tel.: +36-84/311-337

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 9-12, 13-17-ig     

2023.08.22-én Szabadság miatt zárva 

2023.08.28-2023.09.01.-ig Szabadság miatt zárva 

 

Iskolánk a térképen

Back To Top