A1 125ccm motoros képzés

 

Tájékoztató “A1″ alkategória

A képző szerv: Foki-Suli Autósiskola Kft. Siófok, Széchenyi u 19 . www.fokisuli.hu email: fokisuli@t-online.hu
A cég formája: KFT.
Cég engedély száma: 14-09-312494
Az iskolavezető neve: Pumb Nándor; telefonszáma: 06-30/936-1129
Az ügyfélfogadó címe: Siófok, Széchenyi utca 19. 06-84/311-337 H-P 9-12; 13-17 h
                                 
A telephely címe: 8600 Siófok, Koch R.. u. 6.

A tanfolyamra való felvétel módja:
- a Jelentkezési lap és meghatalmazás, amelyek kitöltése az iskolánál történik
- személyigazolványt, lakcímkártyát hozza magával
- meglévő vezetői engedély
- szerződés, tájékoztató átvétele

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- orvosi egészségügyi alkalmasság (háziorvostól), vagy érvényes vezetői engedély
- betöltött 15,5 éves életkor
- legalább alapfokú bizonyítvány (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat)
- az elméleti tanfolyam díjának befizetése (45.000.-Ft)

KRESZ vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
- az előírt életkornál (16 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
- a vizsgadíjat az iskolánál befizette

A KRESZ vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban – indokolt esetben tolmács közreműködésével – vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, ill. az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Kormányhivataltól, kérelemre engedélyt kapott. Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után lehet újabb vizsgát tenni, melyet az iskolánál befizetett vizsgadíj után az iskola kezdeményez a Kormányhivatalnál.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- A KRESZ vizsgáját sikeresen letette
- a 16. életévét betöltötte
- a minimálisan előírt gyakorlati órákat levezette.

A gyakorlati vizsga két részből áll:
- járműkezelési
- forgalmi, amely csak sikeres járműkezelői vizsga után tehető

A vizsgákat a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni, mivel az két évig érvényes. Az érvényességi idő egy alkalommal újabb két éves időtartamra meghosszabbítható tanfolyammentesen tett sikeres KRESZ vizsgával. A meghosszabbítást az érvényességi idő lejártát követő fél éven belül lehet kezdeményezni. Ha ezen idő alatt a vizsgázó vizsgáit sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. 5 sikertelen forgalmi vizsga után újabb vizsgák csak PÁV vizsgálat után tehetők, ha a vizsgálaton járművezetésre pszichológiailag alkalmas minősítést szerzett.

A vizsgaigazolás csak az·elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás bemutatása után vehető át. Az igazolás a Vöröskereszt által megtartott tanfolyam és sikeres vizsga útján szerezhető meg. A tanfolyam megszervezésében iskolánk közreműködik. Megfelelő iskolai végzettség esetén mentesség kérhető a 24/2005.(.IV. 21.) GKM rend. 3.sz. melléklet 4.1.4.2. pontja, ill. 1984 január 1. után megszerzett bármely kategóriájú vezetői engedély alapján. A lista az ügyintézőnél megtekinthető. A vizsgaigazolás a sikeres forgalmi vizsga után postán küldik meg, amivel az Okmányirodában lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiadását. Külföldi állampolgárnak 6 hónap időtartamú magyarországi tartózkodást (lakcím, szálláshely) kell igazolnia.

Az elméleti tanfolyam kötelező óraszáma: 22; tantárgyai és iskolánk által tartott órák száma:
- Közlekedési ismeretek (KRESZ) 16 óra
- Járművezetés elmélete (Je) 3 óra
- Szerkezeti és üzemeltetési ism. (Szü) 3 óra
- Együttesen: 22 óra

Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel. A foglalkozásokon való részvétel alól kérésre az iskolavezető mentesíti a mozgáskorlátozottat, a siketet és a magyar nyelvet nem beszélőt.

A gyakorlati oktatás minimális óraszáma: 16 + 1 óra vizsga. (2023.01.01-től 9.000,- Ft/óra)
Megosztása:
- alapoktatás: 6 óra
- főoktatás: 10 óra, ebből városi vezetés: 8 óra országúti vezetés: 2 óra (tanóránként min. 40 km.)
- járműkezelési vizsga: 15, a forgalmi vizsga: 40 perc

A gyakorlati órák 50 percesek 10 perces szünetekkel.
A gyakorláshoz és vizsgához az iskola motorkerékpárt biztosít.
A tanuló is hozhat kétkerekű motorkerékpárt, amely legalább 75 cm3 hengerűrtartalmú, a 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott kétkerekű motorkerékpár lehet. Ez esetben a motor helyszínre történő szállításáról a tanulónak kell gondoskodnia.

Tandíjbefizetés:
Az elméleti tanfolyam és a gyakorlati oktatás, valamint a vizsgadíjakat az iskolánál készpénzben, csekken vagy átutalással lehet fizetni.

A tanuló jogai:
- a felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után részt vehet a foglalkozásokon
- az elméleti tanfolyam elvégzése után kérheti KRESZ vizsgára lejelentését
- az előírt óraszámú gyakorlati órák levezetése után kérheti oktatóját, hogy vizsgára jelentse
- átjelentkezhet másik iskolához is. Ez esetben az ügyintézőtől kért 3 példányos Tanulóáthelyező-t kell kitöltenie és az ebből kapott 2 példányt kell az új iskolájához vinnie. Ilyenkor az iskola egyszeri 5000 Ft-os kezelési költséget számol fel.
- ha a gyakorlati oktatás során a megbeszélt időben és helyen az oktató 30 percnél később jelenik meg, az órát nem kell kifizetni és helyette másik időpontot kérhet

A tanuló kötelezettségei:
- a foglalkozásokon pontosan, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan részt venni és kultúrá1tan viselkedni
- Az előírt óraszámok szerinti foglalkozásokon kötelező részt venni. Elméleti foglalkozásról történő hiányzás esetén a pótlás konzultáció keretében történik. Ennek díja: 4000 Ft / 3 órás foglalkozás. (Több fő esetén az összeget közösen fizetik.) Aki hiányzását nem pótolja., nem jelentjük le KRESZ vizsgára
- ha a gyakorlati foglalkozáson nem jelenik meg (az oktató 30 percet vár), és nem tudja az okot megfelelően indokolni, az óra oktatási díját ki kell fizetni és helyette másik órát venni
- a gyakorlati foglalkozásokra és vizsgára az alábbi felszereléseket kell hozni: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros dzseki, -hosszú nadrág, -kesztyű (iskolánktól bérelhető), magas szárú, zárt cipő vagy csizma

A képzőszerv jogai:
- a képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni
- nem megfelelő magatartás esetében a szerződést felbontani
- a gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni

A képzőszerv kötelezettségei:
- az oktatás során megfelelően kultúrált körülményeket biztosítani
- a tanulót a vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni
- a tanulót elméleti alapvizsgára, ill. gyakorlati vizsgákra lejelenteni
- lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni

Az oktatás helyszínei:
- elméleti oktatás: a Foki-Suli Kft., Siófok Koch R. u. 6. 
- járműkezelési oktatás: rutinpálya, Siófok Bajcsy-Zs. u. 212.
- forgalmi oktatás: Siófokon és környékén

Vizsgára a tanulót az autósiskola a vizsgadíj befizetése után jelenti le.
Vizsgadíjak: KRESZ: 10500 Ft+400 Ft kezelési költség , Járműkezelés: 9700Ft+400 Ft kezelési költség, Forgalom: 24000 Ft+400 Ft kezelési költség.
Panaszával forduljon Pumb Nándor iskolavezetőhöz a 30/936-1129-es telefonszámon!
Esetlegesen nem orvosolt panaszával fordulhat 

Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Somogy Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

H-7400 Kaposvár, Vásártéri utca 2.

A tanfolyam költségeire vonatkozó változtatás jogát az Iskola fenntartja.

PUMB NÁNDOR
iskolavezető

 

Ügyfélkapu

VSM

On-Line jelentkezés

FokiSuli autósiskola Siófok

FokiSuli autósiskola Siófok

Autósiskola címe

Siófok, Széchenyi utca 19.                                                                                                                           

Tel.: +36-84/311-337

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 9-12, 13-17-ig     

2023.08.22-én Szabadság miatt zárva 

2023.08.28-2023.09.01.-ig Szabadság miatt zárva 

 

Iskolánk a térképen

Back To Top