Vizsgafeladatok C

 

Vizsgafeladatok “C”
„C” RUTIN VIZSGAFELADATOK

A rutin vizsgán minden vizsgázónak négy feladatot kell teljesítenie. Az 1-3. számú feladatok minden vizsgázó számára előírtak, a negyedik feladatot a 4-10. számú feladatok közül kell meghatározni. Az 1-3. számú feladatok valamint a negyedik feladat sorrendje a vizsgapálya berendezésétől függően felcserélhető.

1. számú FELADAT

ELINDULÁS – GYORSÍTÁS – MEGÁLLÁS INTENZÍV FÉKEZÉSSEL
Az indulás helyét, illetve a megállásig megteendő egyenes útszakaszt úgy kell megválasztani, hogy a vizsgázó legalább harmadik sebességi fokozatba kapcsolva az előírt sebességre gyorsíthasson.
Célszerű az intenzív fékezést a szlalom feladathoz szükséges pályaszakaszon végrehajtani, de bármely azonos méretű pályaszakaszon is végrehajtható.

VÉGREHAJTÁS
C1-300x225

Követelmény
A feladat végrehajtása előtt a vizsgázó az üzemi fék működését ellenőrizze. Légfékberendezés esetén ellenőrizze a légtartály és fékező nyomást. A vizsgázó a biztonsági övet csatolja be, amelyre a figyelmét külön fel kell hívni.
A vizsgázó a tehergépkocsival az indító fokozat kapcsolása, irányjelzés, körültekintés után, a kézifék kiengedése mellett, egyenletesen, rángatás mentesen induljon el a járdaszegély mellől.
Fékpróbával ellenőrizze az üzemi fék hatásosságát, majd újra induljon el. Kapcsoljon fel legalább harmadik sebességi fokozatig, gyorsítson fel száraz úton 30-35 km/óra, nedves úton 20-25 km/óra sebességre. Az adott sebességnél, az úttest szélén elhelyezett, sárgára festett jelzőbójától kezdve intenzív fékezéssel, visszakapcsolás nélkül 24 m-en belül álljon meg úgy, hogy a tehergépkocsi első lökhárítója az útburkolatra a sáv teljes szélességében felfestett sárga vonal és a sáv két szélén elhelyezett bóják síkja előtt legyen.

2. számú FELADAT

HÁTRAMENET LEGALÁBB 20 MÉTER HOSSZÚ EGYENES SZAKASZON
Célszerű a feladat végrehajtására az 1. számú feladathoz kijelölt útszakaszt használni, de bármely azonos méretű egyenes pályaszakaszon is végrehajtható, ahol az útszakasz jobb oldala járdaszegéllyel határolt.

VÉGREHAJTÁS
C2-300x225

Követelmény
A vizsgázó a tehergépkocsival, kicsatolt biztonsági övvel, a hátrameneti fokozat kapcsolása és kellő körültekintés után induljon el. Haladjon folyamatosan az előírt útszakaszon, és eközben a visszapillantó tükörből ellenőrizze a tehergépkocsi mozgását, a manőver helyességét, majd álljon meg a járdaszegély mellett.
A feladat csak kijelölt biztosító személy közreműködése mellett végezhető el.

3. számú FELADAT

SZLALOM MENET ELŐRE – MEGKÖZELÍTÉS
Az indulás helyét (az első bójától való távolságot) úgy kell megválasztani, hogy a vizsgázó a tehergépkocsival a járdaszegély mellől elindulva a feladatot végre tudja hajtani.

VÉGREHAJTÁS
C3-300x225

Követelmény
A vizsgázó a tehergépkocsival a járdaszegély mellől az indító fokozat kapcsolása, irányjelzés, körültekintés után induljon el a kijelölt pályán. A bóják között, egyenletes sebességgel, a sebességgel összehangolt kormányzással, folyamatosan haladjon előre, közelítse meg (kb. 50 cm-en belül) a negyedik bóját. Megállás után, ha szükséges, használja a kéziféket, majd hátramenetben távolodjon el a megközelített bójától annyira, hogy a szlalom pályát elhagyhassa. A bóják közötti manőverezés közben az irányjelzőt nem kell használni.

4. számú FELADAT

MEGÁLLÁS ÉS ELINDULÁS – EMELKEDŐN
A feladatot egy mesterséges, vagy természetes, legalább 10 méter hosszú és minimum 10 %-os emelkedőn kell végrehajtani.

VÉGREHAJTÁS
Követelmény

A vizsgázó a tehergépkocsival hajtson fel az emelkedőre, és annak kb. a közepén álljon meg. A tehergépkocsit rögzítse a kézifékkel, majd annak kiengedésével egy időben egyenletesen induljon el. A feladat végrehajtása során az irányjelzőt nem kell használni. A megengedett visszagördülés 50 cm-nél nem lehet több.

5. számú FELADAT

HÁTRAMENET RAKODÓRÁMPÁHOZ ARRA MERŐLEGESEN
A feladat végrehajtásához a rámpát (annak imitációját) úgy kell kialakítani, hogy hosszúsága legalább 4 méter legyen, magassága ne haladja meg az 1,5 métert.
A rámpa (annak imitációja) a bóják közötti összekötő lánccal nem helyettesíthető.
Az indulás helyét úgy kell megválasztani, hogy a vizsgázó a feladat végrehajtásakor legalább egy tehergépkocsi hosszának megfelelő távolságot haladhasson hátramenetben.

VÉGREHAJTÁS
C5-300x225

Követelmény
A vizsgázó a rámpa előtt, tetszőlegesen választott helyről, a hátrameneti fokozat kapcsolása és kellő körültekintés után induljon el, és finom sebességtartással közelítse meg a rámpát kb. 50 cm-re (vagy azon belül), de a rámpához ne érjen hozzá. A feladat végrehajtásakor a külső visszapillantó tükörből, valamint az oldalsó ablakon való kihajolással tájékozódhat.
Szükség esetén egyszeri kiszállással ellenőrizheti a rámpától való távolságot.
A feladat csak kijelölt biztosító személy közreműködése mellett hajtható végre.

6. számú FELADAT

RAKODÓRÁMPA MELLÉ ÁLLÁS BALRA HÁTRAMENETBEN – ELINDULÁS A RÁMPA MELLŐL
A feladat végrehajtásához a rámpát (annak imitációját) úgy kell kialakítani, hogy a hosszú-sága legalább 6 méter legyen, a magassága az 1,5 métert ne haladja meg. A rámpa a bóják közötti összekötő lánccal nem helyettesíthető.
Az indulás helyét a Vizsgázó úgy választja meg, hogy a feladat végrehajtásához és az esetleges korrigáláshoz a rámpa előtti területből 10 méter szélességű sávot vehet igénybe.

VÉGREHAJTÁS
C6-300x225

Követelmény
A vizsgázó a meghatározott szélességű útszakasz tetszőlegesen választott helyéről a kanyarodási szándékát (rámpa mellé állás) jelezve, körültekintés után induljon el hátramenetben és finom sebességtartással, a szükséges irányváltoztatással (a tehergépkocsi helyzetétől függő módosításokkal) álljon a rámpa mellé úgy, hogy a tehergépkocsi rakfelületének széle (az oldalfal) és a rámpa közötti távolság legfeljebb 50 cm legyen, de a rámpához ne érjen hozzá. A feladat végrehajtásakor külső visszapillantó tükörből tájékozódjon. Kézifékkel rögzítse a tehergépkocsit, a motort leállítani nem kell. Induljon el a rámpa mellől és álljon meg a megadott helyen.
A feladat az indulás helyre való visszaállással nem ismételhető. A feladat csak kijelölt biztosító személy közreműködése mellett hajtható végre.

7. számú FELADAT

RAKODÓRÁMPA MELLÉ ÁLLÁS JOBBRA HÁTRAMENETBEN – ELINDULÁS A RÁMPA MELLŐL
A feladat végrehajtásához a rámpát (annak imitációját) úgy kell kialakítani, hogy a hosszú-sága legalább 6 méter legyen, a magassága az 1,5 métert ne haladja meg. A rámpa (annak imitációja) a bóják közötti összekötő lánccal nem helyettesíthető.
Az indulás helyét a vizsgázó úgy választhatja meg, hogy a feladat végrehajtásához és az eset-leges korrigáláshoz a rámpa előtti területből 10 méter szélességű sávot vehet igénybe.

VÉGREHAJTÁS
C7-300x225

Követelmény
A vizsgázó a meghatározott szélességű útszakasz tetszőlegesen választott helyéről a kanyaro-dási szándékát ( rámpa mellé állás) jelezve, körültekintés után induljon el hátramenetben és finom sebességtartással, a szükséges irányváltoztatással ( a tehergépkocsi helyzetétől függő módosításokkal) álljon a rámpa mellé úgy, hogy a tehergépkocsi rakfelületének széle (az oldalfal) és a rámpa közötti távolság legfeljebb 50 cm legyen, de a rámpához ne érjen hozzá. A feladat végrehajtásakor a külső visszapillantó tükörből tájékozódjon. Kézifékkel rögzítse a tehergépkocsit, a motort leállítani nem kell. Induljon el a rámpa mellől és álljon meg a megadott helyen. A feladat az indulási helyre való visszaállással nem ismételhető
A feladat csak kijelölt biztosító személy közreműködése mellett hajtható végre.

8. számú FELADAT

BEÁLLÁS KAPUBEJÁRÓBA ELŐREMENETBEN JOBBRA – KIÁLLÁS
Az elindulás helyét és a végrehajtás nyomvonalát a vizsgázó úgy választhatja meg, hogy a beállóhely előtti területből 10 méter szélességű sávot vehet igénybe.

VÉGREHAJTÁS
C8-300x225

Követelmény
A vizsgázó a tehergépkocsival a meghatározott szélességű útszakasz tetszőlegesen választott helyéről jobbra kanyarodási szándékát jelezve, körültekintés után induljon el előremenetben és finom sebességtartással, a beálláshoz szükséges íven haladva (a tehergépkocsi helyzetétől függő iránymódosításokkal) álljon be a bóják közé. Beálláskor, korrigáláskor a tehergépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, és oldalra pillantásokkal a visszapillantó tükörből ellenőrizze a manőver helyességét. Finoman engedje a tehergépkocsi kerekeit a szegélyhez érni, vagy rögzítse kézifékkel, majd tetszőleges irányba álljon ki, úgy, hogy a szándékolt kiállási iránynak megfelelően jelezzen. A feladat az indulási helyre való visszaállással nem ismételhető.
A feladat kiállási része csak kijelölt biztosító személy közreműködése mellett hajtható végre.

9. számú FELADAT

SAROKTOLATÁS
Behajtás jobbra hátramenetben a merőlegesen betorkolló útra (vagy annak imitációjára) a meghatározott úttest (útszakasz) menetirány szerinti jobb oldalán álló tehergépkocsival. Az esetleges korrigálás helyigényét figyelembe véve ajánlott minimum 9 m széles úttestet (útszakaszt) megválasztani. Az útszegély (vagy annak imitációja) 10-25 cm magas lehet, a szegély ajánlott ívsugara 5-7 m.

VÉGREHAJTÁS
C9-300x225

Követelmény
A vizsgázó a meghatározott úttest (útszakasz) menetirány szerinti jobb oldalán tetszőlegesen választott, de a szegélytől 1 m távolságon belüli helyről, jobbra kanyarodási szándékát jelezve, körültekintés után induljon el hátramenetben a tehergépkocsival. A szükséges iránymódosításokkal haladjon hátra a szegély vonalvezetését követve (amennyiben a manőverezés közben az irányjelzés a kormányzás hatására megszűnik, az irányjelzést nem kell megismételni). A manőver helyességét a visszapillantó tükrökből, valamint előre – és oldalra pillantásokkal ellenőrizze. Álljon meg a betorkolló út menetirány szerinti jobb oldalán a szegély mellett, attól legfeljebb 30 centiméter távolságra. Megállás után irányjelzés és körültekintés mellett tetszőleges (a következő feladatnak megfelelő) irányba induljon el. A feladat csak kijelölt biztosító személy közreműködésével hajtható végre.

10. számú FELADAT

MEGFORDULÁS HÁTRAMENET KÖZBEIKTATÁSÁVAL
A feladat végrehajtásának helyét úgy kell megválasztani, hogy mindkét oldalon megfelelő hosszúságú járdaszegély legyen, és a vizsgázó egyszeri hátramenettel megfordulhasson. Az útszakasz szélessége legalább 9 méter legyen, de 10 méternél több nem lehet.

VÉGREHAJTÁS
C10-300x225

Követelmény
A vizsgázó a tehergépkocsival a menetirány szerinti jobb oldalon indulási szándékának jelzése és körültekintés után induljon el, és finom sebességtartással balra kormányozzon, kb. 1 méterre közelítse meg a baloldali járdaszegélyt, majd folyamatosan jobbra kormányozva haladjon, és a tehergépkocsi kerekét finoman fékezve engedje a szegélyhez érni. Induljon el hátramenetben jobbra kormányozva, kb. 1 méterre közelítse meg a másik járdaszegélyt, majd folyamatosan balra kormányozva haladjon a másik szegélyig vagy addig, ahonnan a megállás után előre indulva, balra kormányozva a megfordulást be tudja fejezni. Megforduláskor a tehergépkocsi mozgásának megfelelő irányba nézzen, valamint oldalra pillantásokkal a visszapillantó tükörből ellenőrizze a manőver helyességét.

 

Ügyfélkapu

VSM

On-Line jelentkezés

FokiSuli autósiskola Siófok

FokiSuli autósiskola Siófok

Autósiskola címe

Siófok, Széchenyi utca 19.                                                                                                                           

Tel.: +36-84/311-337

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 9-12, 13-17-ig     

2023.08.22-én Szabadság miatt zárva 

2023.08.28-2023.09.01.-ig Szabadság miatt zárva 

 

Iskolánk a térképen

Back To Top