C+E gépkocsivezető képzés

 

Tájékoztató “CE” kategória

A képző szerv: Foki-Suli Autósiskola Kft. Siófok, Széchenyi u 19. www.fokisuli.hu email:  iroda@fokisuli.hu
A cég formája: KFT.
Cég engedély száma: 14-09-312494
Az iskolavezető neve: Pumb Nándor; telefonszáma: 06-30/936-1129

Az ügyfélfogadó címe: Siófok, Széchenyi u. 19. ( Központi Iroda )

Ideje: Hétfő-Péntek 9:00-12:00,13:00-17:00 Tel: 06-84/311-337

 

A tanfolyamra való felvétel módja:
- a Jelentkezési lap és meghatalmazás, melyeknek kitöltése az Iskolánál történik
- személyi igazolvány, lakcímkártya, amiket hozzon magával
- meglévő vezetői engedély
- szerződés, tájékoztató átvétele
- legalább alapfokú bizonyítvány (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat)

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- érvényes „C” kategóriás vezetői engedély vagy vizsgaigazolás (nem lehet kezdő vezetői engedély)
- betöltött 20,5 éves életkor

- legalább alapfokú bizonyítvány megléte
- E-learninges képzés: 45.000 Ft

KRESZ vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
- a vizsgadíjat befizette

A KRESZ vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban – indokolt esetben tolmács közreműködésével – vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, ill. az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Kormányhivataltól, kérelemre engedélyt kapott. Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után lehet újabb vizsgát tenni, melyet a pótvizsgadíj befizetése után az iskola kezdeményez a Kormányhivatalnál. Az első vizsga alkalmával a vizsgázó “vizsgalapot” kap, amelyet valamennyi vizsgára köteles magával vinni és a vizsgabiztosnak átadni.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- A KRESZ vizsgáját sikeresen letette
- a minimálisan előírt gyakorlati órákat levezette.

A gyakorlati vizsga három részből áll:
- rutin
- biztonságos üzemeltetés
- forgalmi, amely csak sikeres rutin, „BÜ” vizsga után tehető

A vizsgákat a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni, mivel az két évig érvényes. Ha ezen idő alatt a vizsgázó vizsgáit sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. 5 sikertelen forgalmi vizsga után újabb vizsgák PÁV vizsgálat után tehetők, ha a vizsgálaton járművezetésre „pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett.
A vizsgaigazolást a sikeres forgalmi vizsga után  az Okmányirodában lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiadását. Külföldi állampolgárnak 6 hónap időtartamú magyarországi tartózkodást (lakcím, szálláshely) kell igazolnia.
Az elméleti tanfolyam kötelező óraszáma: 12 óra, mely Kresz 4  óra , vezetéselmélet 4 óra  szerkezeti és üzemeltetési ismeret 4 óra
Szerkezet és Üzemeltetés vizsga alól szakirányú végzettség esetén felmentést kaphat a tanuló.
Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel. A foglalkozásokon való részvétel alól kérésre az iskolavezető mentesítést adhat.

Biztonságtechnika és üzemeltetés  melynek oktatási Szakirányú végzettség esetén felmentés adható.

Biztonságtechnika és üzemeltetés helyszíne: 8600 Siófok Vak Bottyán u 45.

A gyakorlati oktatás minimális óraszáma: 12 + 1 óra vizsga.   

Megosztása:
alapoktatás: 4 óra
főoktatás: 8 óra ebből
- városi vezetés: 4 óra
- országúti vezetés: 4 óra 

A gyakorlati oktatás díja: 20000.-Ft/ó 2023.09.04.-től 
A gyakorlati órák 50 percesek 10 perces szünetekkel. Az oktatás során a gépkocsiban a 24/2oo5;(IV.21.) GKM rendeletben meghatározott személyek tartózkodhatnak.

Gyakorlati oktatók     :  Pumb Nándor       0630/9361-129  


Rutin vizsga: 15, a forgalmi vizsga: 45 perc
Az elméleti tanfolyam és a gyakorlati oktatás, valamint a vizsgadíjakat csekken, az iskolánál készpénzben vagy átutalással lehet befizetni.

A tanuló jogai:
- a felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után részt vehet foglalkozásokon
- az elméleti tanfolyam elvégzése után kérheti KRESZ vizsgára lejelentését
- az előírt óraszámú gyakorlati órák levezetése után kérheti oktatóját, hogy vizsgára jelentse
- átjelentkezhet másik iskolához is. Ez esetben az ügyintézőtől kért 3 példányos Tanulóáthelyező-t kell kitöltenie és az ebből kapott 2 példányt kell az új iskolájához vinnie. Ilyenkor az iskola egyszeri 5000 Ft-os kezelési költséget számol fel.

Ha a gyakorlati oktatás során a megbeszélt időben és helyen az oktató 20 percnél később jelenik meg, az órát nem kell kifizetni és helyette másik időpontot kérhet.

A tanuló kötelezettségei:
- a foglalkozásokon pontosan, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan részt venni és kultúráltan viselkedni.
- Az előírt óraszámok szerinti foglalkozásokon kötelező részt venni. Elméleti foglalkozásról történő hiányzás esetén a pótlás konzultáció keretében történik. Aki hiányzását nem pótolja. nem jelentjük le KRESZ vizsgára.
- Ha a gyakorlati foglalkozáson nem jelenik meg (az oktató 20 percet vár), és nem tudja az okot megfelelően indokolni, az óra oktatási díját ki kell fizetni és helyette másik órát venni.

A képzőszerv jogai:
- a képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni
- nem megfelelő magatartás esetében a szerződést felbontani
- a gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni

A képzőszerv kötelezettségei:
- az oktatás során megfelelően kultúrált körülményeket biztosítani
- a tanulót a vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni
- a tanulót elméleti alapvizsgára, ill. gyakorlati vizsgákra lejelenteni
- lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni

Az oktatás helyszínei:
- elméleti oktatás: a Foki-Suli Kft., Siófok Koch R. u. 6. 
- biztonságos üzemeltetés: Siófok, Vak Bottyán u. 49.
- járműkezelési oktatás: rutinpálya, Siófok Bajcsy-Zs. u. 214.
- forgalmi oktatás: Siófokon és környékén

A vizsgadíjakat csekken vagy készpénzben az iskolánál kell befizetni.
Vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.
Vizsgadíjak: – Elmélet: kresz, szerk.és üzemeltetés, 10500 Ft+400 kezelési ktg. tantárgyanként
- Gyakorlat:  rutin: 9700Ft+400 Ft kezelési költség, forgalom: 24000 Ft+400 Ft kezelési költség

Bü tanfolyam díj: 20000.-

Panaszával forduljon Pumb Nándor iskolavezetőhöz a 30/936-1129-es telefonszámon!
Esetlegesen nem orvosolt panaszával fordulhat 

Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Somogy Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

H-7400 Kaposvár, Vásártéri utca 2.

A tanfolyam költségeire vonatkozó változtatás jogát az Iskola fenntartja.

PUMB NÁNDOR
iskolavezető

 

Ügyfélkapu

VSM

On-Line jelentkezés

FokiSuli autósiskola Siófok

FokiSuli autósiskola Siófok

Autósiskola címe

Siófok, Széchenyi utca 19.                                                                                                                           

Tel.: +36-84/311-337

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 9-12, 13-17-ig     

2023.08.22-én Szabadság miatt zárva 

2023.08.28-2023.09.01.-ig Szabadság miatt zárva 

 

Iskolánk a térképen

Back To Top