B személygépkocsivezető képzés

 

Tájékoztató “B” kategória

A képző szerv: Foki-Suli Autósiskola Kft. Siófok, Széchenyi u 19. www.fokisuli.hu email: fokisuli@t-online.hu; iroda@fokisuli.hu
A cég formája: KFT.
Cég engedély száma: 14-09-312494
Az iskolavezető neve: Pumb Nándor; telefonszáma:06-30/936-1129

Az ügyfélfogadó címe: Siófok, Széchenyi u. 19. ( Központi Iroda )         

                             Ideje: Hétfő-Péntek 9:00-12:00,13:00-17:00 Tel: 06-84/311-337

                            

A telephely címe: 8600 Siófok, Széchenyi  u. 19.  Tel.: 06-84/950-751

A tanfolyamra való felvétel módja:
- a Jelentkezési lap és meghatalmazás, melyeknek kitöltése az Iskolánál történik
- személyi igazolvány, lakcímkártya, amiket hozzon magával
- meglévő vezetői engedély
- szerződés, tájékoztató átvétele
- legalább alapfokú bizonyítvány (eredeti)

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- orvosi egészségügyi alkalmasság (háziorvostól), vagy érvényes vezetői engedély
- írni, olvasni tudás
- betöltött 16,5 éves életkor
- az elméleti tanfolyam díjának befizetése (45.000Ft)

20 éves korig 25.000 Ft támogatás!


KRESZ vizsgára az bocsátható, aki
- a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
- az előírt életkornál (17 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
- a vizsgadíjat az iskolánál befizette

A KRESZ vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le. Szóban – indokolt esetben tolmács közreműködésével – vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, ill. az egészségi állapotából következően írásra képtelen, és erre a Kormányhivataltól, kérelemre engedélyt kapott. Sikertelen vizsga esetén legkorábban 3 nap eltelte után lehet újabb vizsgát tenni, melyet a pótvizsgadíj befizetése után az iskola kezdeményez a Kormányhivatalnál.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
- A KRESZ vizsgáját sikeresen letette
- a 17. életévét betöltötte
- a minimálisan előírt gyakorlati órákat levezette.

A vizsgákat a sikeres KRESZ vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni, mivel az két évig érvényes. 5 sikertelen forgalmi vizsga után újabb vizsgák PÁV vizsgálat után tehetők, ha a vizsgálaton járművezetésre „pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett.
A vizsgaigazolás csak az·elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzéséről szóló igazolás megszerzése után kapható. Az igazolás a Vöröskereszt által megtartott tanfolyam és sikeres vizsga útján szerezhető meg. A tanfolyam megszervezésében iskolánk közreműködik. Megfelelő iskolai végzettség esetén mentesség kérhető a 24/2005.(IV. 21.) GKM rend. 3.sz. melléklet 4.1.4.2. pontja, ill. 1984 január 1. után megszerzett bármely kategóriájú vezetői engedély alapján. A vizsgaigazolást a sikeres forgalmi vizsga után postán küldik meg, amivel az Okmányirodában lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiadását. Külföldi állampolgárnak 6 hónap időtartamú magyarországi tartózkodást (lakcím, szálláshely) kell igazolnia.

Az elméleti tanfolyam kötelező óraszáma: 28; tantárgyai és iskolánk által tartott órák száma:
- Közlekedési ismeretek (KRESZ) 21 óra
- Járművezetés elmélete (ve) 6 óra
- Szerkezeti és üzemeltetési ism. (Szü) 3 óra
- Együttesen: 30 óra

Az elméleti órák 45 percesek 10 perces szünetekkel. A foglalkozásokon való részvétel alól kérésre az iskolavezető mentesíti a mozgáskorlátozottat, a siketet és a magyar nyelvet nem beszélőt.
A gyakorlati oktatás minimális óraszáma: 29 + 1 óra vizsga. ( 2024.01.01-től  9.500 ft/óra )

Gyorsított gyakorlati oktatás 3 hét alatt (2024.01.01.-től  10800 ft/ óra), vizsga ezután lesz csak megkérve.


Megosztása:

- alapoktatás: 9
- főoktatás: 20, ebből városi vezetés: 14

országúti vezetés: 4 (tanóránként min. 40 km.)
éjszakai vezetés: 2

- forgalmi vizsga: 50 perc

A gyakorlati órák 50 percesek 10 perces szünetekkel. Az oktatás során a gépkocsiban a 24/2oo5;(IV.21.) GKM rendeletben meghatározott személyek tartózkodhatnak.

A tanulók az alábbi gyakorlati oktatók közül választhatnak:

  • Kóczán Ferenc:  Volkswagen                  (Tel.: 0670/779-5313)
  • Nagy Gábor  Suzuki SX4 Cross               (Tel:  0620/444-9936)
  • Dencs Zoltán  Citroen C2                       (Tel:  0630/227-0100)
  • Horváth Mónika Audi A 3                       (Tel:  0630/216-9161)
  • Németh Lajos    Volkswagen                   (Tel:  0670/904-5626)
  • Pumb Nándor  Volkswagen                    (Tel:  0630/9361-129)
  • Haraszti Balázs Pegueot 307                   (Tel: 0630/6204-268)
  • Szemesi Ottó Suzuki SX4 Cross               (Tel: 0630/5757-369)
  • Lutz János Suzuki Vitara Automata         (Tel: 0630/2222-143)
  • Lutz János  Toyota Yaris                          ( Tel: 0630/2222-143)

Az elméleti tanfolyam és a gyakorlati oktatás, valamint a vizsgadíjakat az iskolánál készpénzben, csekken vagy átutalással lehet fizetni.

A tanuló jogai:
- a felvételi követelmények teljesítése, a tandíj befizetése és a szerződés aláírása után részt vehet a foglalkozásokon
- az elméleti tanfolyam elvégzése után kérheti KRESZ vizsgára lejelentését
- az előírt óraszámú gyakorlati órák levezetése után kérheti oktatóját, hogy vizsgára jelentse
- átjelentkezhet másik iskolához is. Ez esetben az ügyintézőtől kért 3 példányos Tanulóáthelyező-t kell kitöltenie és az ebből kapott 2 példányt kell az új iskolájához vinnie. Ilyenkor az iskola egyszeri 5000 Ft-os kezelési költséget számol fel.
- ha a gyakorlati oktatás során a megbeszélt időben és helyen az oktató 30 percnél később jelenik meg, az órát nem kell kifizetni és helyette másik időpontot kérhet

A tanuló kötelezettségei:
- a foglalkozásokon pontosan, vezetésre alkalmas állapotban megjelenni, azokon aktívan részt venni és kultúráltan viselkedni
- Az előírt óraszámok szerinti foglalkozásokon kötelező részt venni. Elméleti foglalkozásról történő hiányzás esetén a pótlás konzultáció keretében történik. Ennek díja: 4000 Ft/ 3 órás foglalkozás. (Több fő esetén az összeget közösen fizetik.) Aki hiányzását nem pótolja, nem jelentjük le KRESZ vizsgára
- ha a gyakorlati foglalkozáson nem jelenik meg (az oktató 20 percet vár), és nem tudja az okot megfelelően indokolni, az óra oktatási díját ki kell fizetni és helyette másik órát venni

A képzőszerv jogai:
- a képzés helyszínét és idejét szükség esetén megváltoztatni
- nem megfelelő magatartás esetében a szerződést felbontani
- a gyakorlati oktatás óradíját indokolt esetben megváltoztatni

A képzőszerv kötelezettségei:
- az oktatás során megfelelően kulturált körülményeket biztosítani
- a tanulót a vizsgákra lelkiismeretesen, szakszerűen felkészíteni
- a tanulót elméleti alapvizsgára, ill. gyakorlati vizsgákra lejelenteni
- lehetőség szerint a tanuló jogos panaszát orvosolni, kérését teljesíteni

Az oktatás helyszínei:
- elméleti oktatás: a Foki-Suli, Siófok Széchenyi u 19.  Siófok Koch Róbert u 6. 
- forgalmi oktatás: Siófokon és környékén

Váltások helyszínei: Siófok Széchenyi u 19., Vasútállomás.
A tan- és vizsgadíj befizetéseiről az iskola számlát állít ki, melyet az ügyintézőnél vehet át.
Vizsgára a tanulót az autósiskola jelenti le.
Vizsgadíjak: Kresz: 4600+400 Ft kezelési ktg., a Forgalom: 11000+400 Ft kezelési ktg.
Panaszával forduljon Pumb Nándor iskolavezetőhöz a 30/936-1129-es telefonszámon!

Esetlegesen nem orvosolt panaszával a 

Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Somogy Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

H-7400 Kaposvár, Vásártéri utca 2.

fordulhat. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri u.2. Tel.: (82) 527-662.
A tanfolyam költségeire vonatkozó változtatás jogát az Iskola fenntartja.

PUMB NÁNDOR
iskolavezető

 

Ügyfélkapu

VSM

On-Line jelentkezés

FokiSuli autósiskola Siófok

FokiSuli autósiskola Siófok

Autósiskola címe

Siófok, Széchenyi utca 19.                                                                                                                           

Tel.: +36-84/311-337

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek: 9-12, 13-17-ig     

2023.08.22-én Szabadság miatt zárva 

2023.08.28-2023.09.01.-ig Szabadság miatt zárva 

 

Iskolánk a térképen

Back To Top